IMG_1875.jpeg
Skibet i solnedgang.jpg
DSC_5104.jpeg
Elever-2.jpg
untitled.jpg
IMG_1875.jpeg

Den maritime base


- et søstærkt tilbud til unge

SCROLL DOWN

Den maritime base


- et søstærkt tilbud til unge

Den Maritime Base

Vi henvender os til unge, som »forsvinder«, og som er svære at nå i traditionelle døgntilbud, eksempelvis unge med flere anbringelser bag sig, unge med et spirrende forbrug af euforiserende stoffer og/eller en spirende kriminel livsbane, og som har brug for en drastisk ændring i deres liv.

Den Maritime Base råder i øjeblikket over et skib, Sagitta, hvor der er plads til tre elever. Besætningen om bord består af skipper, styrmand og en lærer. Skibet er godkendte af Søfartsstyrelsen, og sejler i perioden fra august til maj i de caribiske farvande.

Derudover råder Den Maritime Base over en landbase godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden efter § 66, stk. 1, nr. 5,. Landbasen er beliggende i Vipperød. Her opholder eleverne sig efter togtet er afsluttet i Caribien og til eksamen er overstået. Landbasen har samarbejde med de nærliggende skoler omkring henholdsvis 9. og 10. klasses afgangseksamen.Billede 1
billede2
Skibet i solnedgang.jpg

Skibet Sagitta


Skibet Sagitta


Sagitta

Sagitta er en to-mastet stagesejlsskonnert af træ på 44 tons. Skibet er22 m langt, 5.30 m bred, og stikker 2,60 meter. Mastehøjderne er h.h.v. 22 og 24 m og rummer i fuld sejlføring 260 km2 sejl. 

Maskinrummet indeholder en Commins hovedmotor på 180 hk, 5 kw hovedgenerator til produktion af strøm, watermaker til produktion af ferskvand o.m.m.

Nede om læ findes 4 kahytter, et større salon / skolestue, bad og toilet. I dækssalonen findes navigationsrum, salon og kabys. De tre elever bor i samme kahyt.

Sagitta er bygget i Aalborg i ’80’erne, og i midten af 90’erne foretog det sin første rejse til Caribien og hjem igen. Siden har det haft forskellige ejere, inden Den Maritime Base overtog skibet i 2013. 

Sagitta er særdeles velegnet som projektskib, da eleverne får fornemmelsen af og prøvet kræfter med livet til søs, idet alle sejl sættes manuelt. Det kræver overblik og oplæring i evnen til at samarbejde.

 

DSC_5104.jpeg

Til kommunen


- mange års erfaring og succes med at få unge ud af deres misbrug

Til kommunen


- mange års erfaring og succes med at få unge ud af deres misbrug

På ret kurs

Den Maritime Base har mange års erfaring og succes med at få unge ud af deres misbrug. Det at skibet ligger for anker gør, at vi kan styre den fysiske kontakt med land.

I de første svære måneder, hvor fristelsen kan være svær at håndtere, er der altid en voksen med ind til at støtte. De fleste unge responderer meget positivt på den stramme struktur, der er nødt til at være om bord på et sejlskib. De reagerer også positivt på, at det er de samme tydelige voksne, som de skal forholde sig til alle døgnets 24 timer. Det er netop i fællesskabet omkring det at få et skib, som både er bosted, skole, arbejdsplads og transport til at fungere i samarbejde med de andre voksne om bord, når sejlene sættes, når middagsmaden står på bord, at de virkelige relationer opnås. Alle har en ugentlig maddag. Vi har også stor succes med skoledelen, da det er meget svært at pjække eller stikke af, samtidig har eleverne mulighed for at få den rette hjælp med det samme af læreren, som de har en relation til også uden for undervisningssammenhænge, og at de derfor ikke føler sig så pressede i forhold til det skolefaglige. Vi tilbyder undervisning i dansk, engelsk og matematik med efterfølgende eksamen på en af Holbæk Kommunes skoler på enten 9. kl. eller 10. kl. niveau.

Botræning indgår ligeledes som en naturlig del af opholdet, alle kommer hjem og kan lave mad til mindst seks personer. Ligesom rutiner omkring vask, rengøring, sengetider og hygiejne er vigtige parametre.

Basen er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden efter § 66, stk. 1, nr. 5, og skibet er godkendt af Søfartsstyrelsen. Det er fra basen i Vipperød, at koordineringen af samarbejdet mellem hjemkommune, sagsbehandler, personale, forældre og elever styres. Skibet bliver besøgt minimum en gang i kvartalet af opholdsstedets leder, Henrik Oxlund, ligesom der føres tilsyn både på skibet og hjemme på basen. Når opholdet er slut udfærdiges en handleplan/rapport.

Den Maritime Base gør meget ud af det efterfølgende efterværn, som vi ved er meget vigtigt for, at de gode resultater fortsætter, når eleven igen står på dansk jord.

Hvis dette lyder som noget jeres kommune kan bruge til noget, så kontakt leder Henrik Oxlund.

 

Elever-2.jpg

Til forældrene


- et anderledes tilbud med resultater

Til forældrene


- et anderledes tilbud med resultater

Mod nye mål

Står dit barn i den situation, at der skal vælges opholdssted for at få ændret på nogle uheldige relationer, adfærdsmønstre, misbrug, manglende skolegang, kriminalitet.

Den Maritime Base et anderledes tilbud, fordi dit barn kun skal forholde sig til tre forskellige voksne under sit ophold, der foregår på skibet Sagitta i Caribien. Personalet består af en skipper, en styrmand og en lærer. Vi tilbyder dit barn eksamen i dansk, engelsk og matematik.

Det kan naturligvis være en svær beslutning at skulle tage at sende sit barn så langt væk fra Danmark som til Caribien, men vi ved, vi gør en forskel, og at vi har succes med at få de unge til erkende nye aspekter for deres fremtid, give dem mod og selvværd via sammenholdet om bord. For mange er det også stort, at de efter det første stykke tid, pludselig kan føre en samtale på engelsk, eller har lært at bage et perfekt brød.

Basen i Vipperød står for alt samarbejde og det praktiske omkring opholdet. Ligesom vi er behjælpelige med pakkelister, vaccinering mm.

Kunne dette være noget for dit barn, så kontakt leder Henrik Oxlund.

 

untitled.jpg

Til eleverne


- en mulighed for en ny start

Til eleverne


- en mulighed for en ny start

Når du ønsker en frisk start

Livet om bord på et skib i Caribien er meget anderledes, end det liv du kender fra Danmark. Vi sover, spiser, bor, går i skole, arbejder og flytter os med og på det samme skib.

Det er derfor vigtigt, at du ønsker og har lyst til at indgå i alle de aspekter omkring livet om bord. Normalt er man på skibet et skoleår, det kan umiddelbart føles som lang tid at skulle være væk fra familie og venner. Men det positive er, at de fleste i den tid de er væk hjemmefra, får ryddet op i de relationer i Danmark som ikke har været gode og opbygger nye meget mere holdbare venskaber med de andre elever om bord. Desuden bliver forholdet til familien hjemme sat i perspektiv og styrket.

Du holder kontakt til familie og venner via netforbindelse tre gange om ugen.

En ganske almindelig dag på Sagitta ser sådan her ud. Vi står op kl. 8.00, så er der skole fra kl. 9.00-12.00. Frokost og pause, derefter arbejdes der med forefaldende arbejde på skibet, tager på indkøb eller får vasket tøj. Derefter er der tid til at snorkle en tur i det blå vand, ro en tur i kano, styrketræne eller afslapning.

Vi tager også på ture i land for at udforske de øer og hører, om den caribiske historie og kultur.

Lyder det, som noget for dig, så kontakt os gerne.