Den Maritime Base

Vi henvender os til unge, som »forsvinder«, og som er svære at nå i traditionelle døgntilbud, eksempelvis unge med flere anbringelser bag sig, unge med et spirrende forbrug af euforiserende stoffer og/eller en spirende kriminel livsbane, og som har brug for en drastisk ændring i deres liv.

Den Maritime Base råder i øjeblikket over et skib, Sagitta, hvor der er plads til tre elever. Besætningen om bord består af skipper, styrmand og en lærer. Skibet er godkendte af Søfartsstyrelsen, og sejler i perioden fra august til maj i de caribiske farvande.

Derudover råder Den Maritime Base over en landbase godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden efter § 66, stk. 1, nr. 5,. Landbasen er beliggende i Vipperød. Her opholder eleverne sig efter togtet er afsluttet i Caribien og til eksamen er overstået. Landbasen har samarbejde med de nærliggende skoler omkring henholdsvis 9. og 10. klasses afgangseksamen.Billede 1
billede2