Visitation

Den Maritime Base varetager selve visitationen I samarbejde med anbringende kommune , m.h.p. at sikre bedst muligt, om den evt. kommende elev er fysisk og psykisk robust til en længerevarende anbringelse, og for at sikre, at den kommende elev tilhører Den Maritime Bases målgruppe.

Efter visitationen, og når alle parter er enige om, at et forløb på et socialpædagogisk skibsprojekt er en rigtig løsning for den kommende elev, starter forberedelserne medevt. vaccinering, udstedelse af pas,, obligatorisk lægetjek, samt tandlægebesøg. Samtidig udfærdiges div. papirarbejde og billetter bestilles med henblik på en så hurtig afrejse som muligt.

Sidst, men ikke mindst, skal der siges ordentlig ”på gensyn” til familien.

Forløb

Et ophold på et skibsprojekt er ikke et ferieophold. Det er vigtigt at understrege, at vi stiller krav til eleverne om aktivt at ville gøre en indsats for at komme ud af de problemer de måtte have, også når stunderne om bord er vanskelige og sure.

Der lægges stor vægt på, at man overholder skibets regler, som bl.a. handler om sikkerhed.

Eleven skalvære indstillet på korrigerende og holdningsændrende tiltag fra besætningen, ligesom eleven skal være indstillet på, at alkohol og euforiserende stoffer IKKE må forefindes om bord.

Varigheden af en anbringelse varierer fra elev til elev, men vores erfaring siger, at 7 – 10 måneder er det der skal til, for at bryde med fortiden og for at skabe en varig forandring.

Under forløbet forsøger vi – sideløbende med målene i handleplanen, at forholde eleven til fremtiden. Eleven rustes til, at en dag vil han eller hun atter stå hjemme i Danmark, måske i vante omgivelser, måske ikke

Tilsyn

Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med projektet, og besøger skibet i udlandet, og basen når eleverne igen er på dansk grund, for at aflægge eksamen i månederne maj og juni.

Derudover føres der tilsyn fra PPR, Holbæk Kommune.

Efterværn

Den Maritime Base, kan tilbyde efterværn til unge, som under et ophold på skibet er fyldt 18 år. Efterværn vil overvejende finde sted på skibet.

Info

Den maritime base, samarbejder med skibsprojektet EDUKAT i Middelhavet, hvilket gør os stærke i mange sammenhænge, f.eks. i forhold til visitering og skolesamarbejde.