Målgruppen er omsorgssvigtede børn og unge i alderen 14 – 18 år, evt. med ADHD og indlæringsvanskeligheder. De unge har ofte etableret et større forbrug af hash, alkohol og andre euforiserende stoffer eller rusmidler, og derfor i risiko for at komme ud i et massivt misbrug, og hertil hørende kriminaliserende livsbane, hvor deres videre udvikling og trivsel er i fare.

Tilbuddet er velegnet til unge, som har brug for / ønsker, at bryde med lokalmiljøet, og med ønske om at gennemfører FS 9. Eller 10. klasse

Mere om målgruppen

  • Unge med identitetsproblemer........
  • Unge som er motiveret og har behov for et miljøskifte.....
  • Unge der har negativ erfaring med indlæring......
  • Unge some r præget af usikkerhed......
  • Unge som er socialt dårligt fungerende......